Informatie De Stichting Fondsen
Stichting Culturele Opleidingsondersteuning

Cultuur, het bloed in onze samen­leving. Zonder cul­tuur geen vreugde, zonder cul­tuur geen passie. zonder cul­tuur geen bestaan.


Aangenomen
Doelstelling
Werkwijze

Oplei­ding, het funda­ment van onze samen­leving. Zonder opleiding geen ontwik­keling, zonder oplei­ding geen ont­dek­kingen, zonder op­lei­ding geen bestaan.

Aangenomen, en dan ...

Je gekozen voor een beroep in de muziek, dans, het theater of in een andere tak van de cultuur. Je hebt natuurlijk talent, je bent zelfs aangenomen op de beste school die er in jouw richting te vinden is. Mogelijk zelfs in het buitenland. Maar wat dan? De opleidingen zijn bepaald niet goedkoop, beroepsmatig een studieschuld afbetalen, dat is lang niet altijd mogelijk. Toch wil je doorzetten. Misschien kunnen wij je helpen ...

Onze doelstelling

Wij realiseren ons dat jonge mensen met een passie voor cultuur het eigenlijk niet meer aandurven om hun passie te volgen. Er moet later tenslotte brood op de plank komen. Rechten of bedrijfskunde lijkt dan een veilige keus. En natuurlijk kan niet iedereen pianist, acteur of ballerina worden. Maar wat als deze mensen er straks helemaal niet meer aan beginnen? Dat is ook zonde van het talent. En je kunt de wereld toch ook niet vullen met alleen bedrijven en advocaten? De Stichting Culturele Opleidingsondersteuning heeft tot doel juist deze talentvolle mensen te helpen hun droom toch waar te maken.

De werkwijze

Helaas zitten wij niet op een berg geld. Opgericht in september 2014 zal het nog tijd kosten voor we voldoende omvang hebben om uit eigen middelen beurzen te verstrekken. Tot die tijd helpen we de studenten middels crowd­fundings­projecten de benodigde middelen te verwerven. Dit betekent dat er ook voor de student en mogelijk de directe familie werk aan de winkel is. Echter, via een Fonds in onze Stichting kunnen donateurs gebruik maken van onze expertise en de mogelijke belasting­voordelen.